קבלים של 200 pF טעונים בהפרש פוטנציאלי של 100 וולט. לאחר מכן מחוברים לוחיותיו במקביל לקבל אחר וההבדל הפוטנציאלי בין הלוחות נופל ל 60 וולט. מה הקיבול של הקיבול השני?


תשובה 1:

בואו להחיל את משוואת הקבל:

ש = ג. V

כאשר Q הוא המטען, C הקיבולת, ו- V המתח.

Q0 = C0. V0, כאשר C0 הוא 200pF ו- V0 הוא 100V

כשאנחנו מחברים את הקבלים במקביל, אנו משווים את המתח בין השניים, לכן:

V = Q / C ==> Q0 ′ / C0 = Q1 / C1

כאשר Q0 'הוא המטען בקבל 200pF לאחר חיבור השני, ו- Q1 ו- C1 ההומולוגיים.

אנו גם יודעים כי החיסכון הכולל נשמר, כך:

Q0 = Q0 '+ Q1

ואנחנו יודעים ש Q0 '= C0. V1, שם V1 = 60V

יש לנו שלוש משוואות ושלושה אלמונים Q0 ', Q1 ו- C1. אתה יכול לפתור את זה ואז להכניס את הערכים לקבועים.

בהצלחה!