אולפן אנדרואיד כיצד למרכז את פריסת השולחן - -


תשובה 1:
  1. פריסה לינארית: היא ViewGroup שמיישרת את כל הילדים בכיוון אחד, אנכית או אופקית
  2. פריסה יחסית: היא ViewGroup המציגה תצוגות של ילדים במיקומים יחסית
  3. פריסת טבלה: היא תצוגה המקבצת את תצוגות הילד שלה לשורות ועמודות
  4. פריסת מסגרת: הוא מציין מיקום על המסך המשמש להצגת תצוגה יחידה.

וזה הפריסה החשובה

ConstraintLayout - סוג חדש של פריסה הזמינה במאגר התמיכה של Android לבניית פריסות גמישות ויעילות. עורך הפריסה משתמש באילוצים כדי לקבוע את המיקום של אלמנט ממשק המשתמש בפריסה. אילוץ מייצג חיבור או יישור לתצוגה אחרת, לפריסת האב או לקו מנחה בלתי נראה.

זה מאוד מועיל לבנות ממשק משתמש רספונסיבי וגמיש

קידוד שמח :)