מלבד משיכה מינית, מה ההבדל בין חברות חזקה לאהבה רומנטית?


תשובה 1:

באופן אישי אני רואה משיכה נפרדת מאהבה.

מבחינתי חברות היא גישה, משיכה היא גנטית, ואהבה היא פשוט.

אני גם מאמין שלמערכת יחסים רומנטית חזקה תהיה ידידות חזקה יותר בבסיסה. אטרקציות מיניות או אחרות יכולות להתקיים בכל מקום ובכל זמן אך אינן צריכות להשפיע על דבר. אך משיכה יכולה להעצים אהבה או חברות אם משתמשים בהם בדרכים בריאות. משיכה פשוט מוסיפה חום לתבשיל.

הייתי עד למשיכה גופנית, רגשית, נפשית, רוחנית וקרמטית בתוכי ובאחרים. משיכה נוטה להיות חולפת ולבד לא תחזיק מערכות יחסים חזקות.

מערכות יחסים לוקחות עבודה. ככל שאנו קרובים יותר לזוגיות, נדרשת עבודה רבה יותר לשמירה על בריאותה.

באשר לרצון לבלות יותר זמן עם חברים ... אולי אתה פשוט לא מוכן להתחייב. אולי לא פגשת את האדם אליו היית מוכן להתחייב. או אולי אינך מסוג האנשים שיכולים להתחייב.