bo3 איך לשחק עם חברים


תשובה 1:

עוד לא שיחקתי Black Ops 3. עם זאת, אני יודע מהשיחה הישנה של משחקי חובה, שכאשר אינך יכול להצטרף למסיבת חברך, זה מכיוון שסוג ה- Nat שלך קפדני.

כעת על מנת לשנות את סוג ה- Nat שלך, תצטרך להעביר את היציאות הנכונות ל- ps / xbox שלך.

כאשר סוג ה- Nat שלך פתוח, תוכל להצטרף למי שאתה רוצה או לחברים שלך להצטרף אליך.


תשובה 2:

ככל הנראה יש לשרת עומס גבוה.