נשימה של הטבע איך להשיג גרזן אחר


תשובה 1:

קישור, בקלות.

הכוח העיקרי של גרזן באטלר הוא הקסם שלו בכדור הארץ, שאם הוא מופעל לחלוטין יכול להשמיד את קישור בבת אחת אם הוא לא מוכן לגמרי, אבל זה בערך. קישור הוא הרבה יותר בולט ביחס לשפע, במיוחד בהגנה. הוא גם מהיר יותר, זריז יותר, ומניף את חרבו הרבה יותר מהר.