האם מישהו יכול לומר לי מה ההבדל בין סיווג k- פירושו לסיווג svm?


תשובה 1:

מחלקה אחת של בעיות מבקשת ממך למצוא חלוקת הסתברות בהתחשב בנתונים. כיתה אחרת מבקשת ממך למצוא לאיזו מבין מספר ההפצות (לעיתים שתיים) יש ערך גבוה יותר בנקודה הנתונה. במקרה האחרון זה אינך צריך למצוא הפצות עצמן.

אמצעי K הוא מקרה מיוחד של אלגוריתם EM ושייך לראשונה מהכיתות לעיל. אתה מנסה במרומז למצוא חלוקה יחידה.

SVM שייך למחלקה השנייה. יש לך שתי קבוצות של נקודות (נניח, אדום וכחול) והמטרה היא לכל נקודה נתונה במרחב שבה הנתונים שלך חיים כדי למצוא איזה סוג (אדום או כחול) סביר יותר באותה נקודה.


תשובה 2:

אמצעי K הוא אלגוריתם מקבץ ולא שיטת סיווג. מצד שני, SVM היא שיטת סיווג. אנו מבצעים אשכולות כאשר אין לנו תוויות כיתות ומבצעים סיווג כשיש לנו תוויות כיתות. אשכולות היא טכניקת למידה ללא פיקוח והסיווג הוא טכניקת למידה בפיקוח. לכן השוואה בין שניהם היא השוואה בין תפוחים ותפוזים. עליכם לקרוא את הדברים הבאים כדי להבין את ההבדל שלהם - תשובתו של שרוז חאן לשאלות האם למידה מפוקחת מתבצעת בדרך כלל לאחר אשכולות? (קרא גם את הקישורים בתשובה ההיא)