cpp כיצד להשתמש במקש הבריחה


תשובה 1:

לא, לא בשום דרך גנרית. טיפול במקלדת IO הוא השליטה במערכות ההפעלה ולכל אחת מהן API משלה ליישומים לגישה למקלדת IO. גם בתוך מערכת הפעלה אחת ההקשר יכול להיות שונה משמעותית; יישומי מצב טקסט לינוקס לעומת יישומי X למשל. שפת C ++ אינה מציינת גישה ישירה לחומרה כלשהי.