מחלוקת איך להזיז מישהו


תשובה 1:

אתה יכול לשתף הודעה עם ערוץ אחר.

https://get.slack.help/hc/en-us/articles/203274767-Sharing-messages-in-Slack

שימו לב: "לא ניתן לשתף הודעה מערוץ פרטי או מהודעה ישירה במיקום אחר."


תשובה 2:

אין קישור גרור ושחרר של שיחות בין ערוצים. אבל אתה יכול לשתף הודעה לקריאה בלבד מערוץ ציבורי אחד לאחר.

לחץ על "..." לצד ההודעה ובחר שתף.

אותו אדם יכול ללחוץ על ההודעה וזה יעביר אותו לערוץ הציבורי המקורי שם יוכל להגיב.


תשובה 3:

הגנרל יהיה גלוי לכולם כך. אם אתה רוצה שמישהו ספציפי יראה את ההמרה ההיא, תוכל תמיד לתייג אותו בערוץ הכללי.


תשובה 4:

לא מכיר את האפליקציה הזו