האם מסמך זה מסכם את ההבדל בין אי-חוקיות לבין אי-חוקיות?


תשובה 1:

לפי ידיעתי, אין הרבה הבדל בין השניים, אך ניתן להשתמש במונח בלתי חוקי לצורך הפרה של נושא מסוים. לדוגמא - הפרת סעיף בחוזה שיכול להיקרא כחוק כחוק. לא חוקי הוא מונח רחב יותר וניתן להשתמש בו נגד המדינה. למשל - אפשרות של Ak47 אינה חוקית.