מקור דרקון מקורות כיצד להשיג יותר משבצות טקטיקה


תשובה 1:

אתה מכיר את המסך שבו אתה יכול לתכנת את ה- AI של המפלגה שלך באמצעות פקודות מסוימות? אתה יכול להגדיר דברים כמו:

Alistair: כאשר בריאות <25%, השתמש בשיקוי בריאות

חריצי טקטיקה קרבית הם החריצים שבהם אתה מכניס את הפקודות האלה. כלומר, ביטול נעילת חריץ לטקטיקות לחימה מאפשר לך לתכנת פקודה נוספת אחת עבור אותה דמות.