ds3 איך לנצח hyper שריון


תשובה 1:

התקפות מסוימות מעניקות לך "שריון יתר" במשך כל ההתקפה. סוג המקבילה שלה לקצב של DS1. אז אתה יכול "לטנק" כמה התקפות מבלי להפריע לאנימציית ההתקפה שלך. אתה עדיין תקבל נזק.

אבל המידה שאתה מקבל ממהלך שריון יתר היא עדיין לא הרבה: אל תצפה לטנק באמצעות התקפות של מספר יריבים.

דבר נוסף, "שריון יתר" למעשה הופך שריון לביש למדי שימושי - כמות תנוחה שאתה מקבל ממהלך שריון יתר מתווספת לכמות השריון הנכון שנותנת לך. במקרים אחרים מצבם לא עובד כלל.

בדוק את הסרטון כיצד עובד עובד ב- DS3:

מחשבון זה יכול להיות שימושי:

מחשבון שוויון דרך