ds3 איך להגיע ל midter


תשובה 1:

קשה למצוא את עיניו ויש אפשרות צרה של נוכחות עיניו. מידי הוא הבוס החזק מאוד ב- DS3 וההתקפות האפלות שלו קטלניות מאוד. מעט מהיכולות של Midir משקפות את הדרקון השחור Kalameet, בוס מ- Dark Souls I.