Edexcel, ATHE או CMI? מה ההבדל ביניהם?


תשובה 1:

אם אתה בבריטניה, פירסון אדקסל הוא אחד הגופים הפרטיים הגדולים המוענקים, ולא רק כאן אלא גם בשאר העולם.

לא שמעתי על השניים האחרים, אבל זה אולי אומר שאתה לא בבריטניה אלא במקום אחר, ואלו גופי הפרסים המקומיים שלך, כך שאיני יכול להגיב על כך.

עם זאת, Edexcel תמיד בטוחה, מכיוון שהם כמו מיקרוסופט של עולם החינוך. אך יתכן שהם יקרים יותר מהתחרות המקומית