eu4 כיצד לשנות קבוצת טק


תשובה 1:

תלוי קצת באילו יחידות יש לכם הכי הרבה ובאיזו שעה זה.

קבוצת הטכנולוגיה הטובה בסך הכל היא המערבית, וכבונוס היא מקבלת יתרון מובטח בכמה מוסדות. פיפס של יחידות טובות יותר בממוצע מרוב הקבוצות האחרות.

משחק מוקדם הקבוצה הטובה ביותר היא כנראה נוודית מכיוון שהם מקבלים את הפרשים הטובים ביותר ללא ספק, אולם הם נופלים מאחור ככל שהטכנולוגיה מתקדמת ופרשים הופכים חסרי תועלת יותר.

בתקופות שונות במהלך המשחק קבוצות טכנולוגיה אחרות זוכות ליתרונות קטנים בחיל הרגלים או הפרשים שלה שמקדימות אותן, אך בדרך כלל היתרון נמשך רק כמה טכנולוגיות צבאיות.