רחוק 5 איך חליפת כנפיים


תשובה 1:

אני מנחש שאתה מתכוון לברוח מגבעה קטנה ולעוף ולתפוס תרמיקות ודברים, אני לא בטוח אם זה ייקרא תרמודינמיקה אבל זה יהיה תלוי במידה רבה שיש חבילת סוללה ביחידת הנעה לעשות את זה כמו ב Far Cry, סליחה שזה המשחק היחיד ששיחקתי שהזכרת. אבל כן, אני חושב שזה די בלתי אפשרי עד שנקבל סוללות קלות שיכולות לייצר מספיק אנרגיה ליחידת הנעה שעדיין בלתי אפשרית תיאורטית לבצע גם ב 100%.


תשובה 2:

אני מקווה


תשובה 3:

קיים כבר מאז שנות השמונים.

חליפת כנפיים של פיניקס.