כיצד ניתן להבדיל בין כישלון מוסרי למחלות נפש?


תשובה 1:

במשך ההיסטוריה הארוכה האמינו כי מחלות נפשיות ושימוש בסמים הם כשלים מוסריים. אני מאמין שאנו נאורים יותר ככל שהבנו להבין את המחלות ואת הטיפול בהן.

מחלות נפש זה משהו שהופך אותו לאדם רחוק ממה שנחשב לנורמלי. אני חושב שיש הרבה כישלון מוסרי בעולם וזה יכול להיחשב בתחום "הרגיל".