איך מגדירים חיים חומריים וחיים רוחניים? מה ההבדל ביניהם?


תשובה 1:

חבר יקר,

לדעתי איננו יכולים להגדיר או להבדיל בין חומריות וגם רוחניות ...

אחרי שקראתי כמה כתבים רוחניים הרגשתי שהכל רוחני בפני עצמו ... אנחנו בני האדם שמבדילים ...

"איננו יצורים אנושיים המנהלים חיים רוחניים ... כי אם כן אנו חיים רוחניים המנהלים חיי אדם"

הבנתי את זה בקריאת תורת RAMANA MAHARSHIS… ..

אוקיי, באים לשאלה ... אפילו אם נוכל להבדיל בין שניהם ... המטריאליזם צריך לפעול כמדיום לצמוח רוחנית ... מישהו צריך לעבור את כל ההיבטים הגשמיים של החיים, ולבסוף להרגיש שאין שום דבר שנותן לך שקט וסיפוק פנימיים. ... מה שמוביל בסופו של דבר לשאלה "מה נותן לאושר מתמיד לאדם" ופונה למסע רוחני והחיפוש הנפש של אלה מתחיל ..

על פי SANATANA DHARMA ... יש לעבור בארבעה שלבי חיים

  1. Brahmacharyam Grhasta Ashhramam.Vaanaprastam.Sanyasam ...

התשובה לעיל מבוססת רק על הבנתי .... ואני מתנצלת על טעויות .. ואני פתוחה לתיקונים אם יש כאלה !!!

תודה..

זיכרון RAM של JAI ..


תשובה 2:

ההסבר שלי להלן מבוסס על תורתם של סרימד בהגטאם ובהגווד-גיטה:

  1. איש אינו יכול להימלט ממעגל הלידה והמוות בחיים החומריים של יצירה חומרית ואילו אין רוחנית ומוות בעולם הרוחני. ארבעת העליונות של עולם החומר הם לידה, מוות, מחלות וזקנה ואילו העולם הרוחני חופשי מהם. העולם החומרי כולו עוסק בתפיסה גופנית של החיים וכולם הם בני תמותה ואילו העולם הרוחני נקי מתפיסת החיים הגופנית וכולם בני אלמוות. היצירה החומרית מתרכזת בעיקר בחיי המין ואילו הבריאה הרוחנית נקייה מחיי המין. החומר הבריאה נשלטת על עיקרון קארמה ואחד מתוגמל או נענש על סמך הקארמה שלו שהיא טיט לטאט. ואילו אין קארמה בעולם הרוח.

תשובה 3:

ההסבר שלי להלן מבוסס על תורתם של סרימד בהגטאם ובהגווד-גיטה:

  1. איש אינו יכול להימלט ממעגל הלידה והמוות בחיים החומריים של יצירה חומרית ואילו אין רוחנית ומוות בעולם הרוחני. ארבעת העליונות של עולם החומר הם לידה, מוות, מחלות וזקנה ואילו העולם הרוחני חופשי מהם. העולם החומרי כולו עוסק בתפיסה גופנית של החיים וכולם הם בני תמותה ואילו העולם הרוחני נקי מתפיסת החיים הגופנית וכולם בני אלמוות. היצירה החומרית מתרכזת בעיקר בחיי המין ואילו הבריאה הרוחנית נקייה מחיי המין. החומר הבריאה נשלטת על עיקרון קארמה ואחד מתוגמל או נענש על סמך הקארמה שלו שהיא טיט לטאט. ואילו אין קארמה בעולם הרוח.