כיצד לגשת להגדרות BIOS מתקדמות


תשובה 1:

אם אתה מוצא את הכרטיסייה הגדרות מתקדמות חסרות ב- BIOS, הסיבה לכך היא שהיצרן שלך נעל את ההגדרות במחשב שלך, שכן שימוש לא נכון בהגדרות המתקדמות ב- BIOS עלול לגרום נזק למחשב שלך. לכן, לפני שתבצע שינויים בהגדרות המתקדמות ב- BIOS, ודא שאתה באמת יודע מה אתה עושה.

אם אתה באמת צריך לגשת לכרטיסייה מתקדם ב- BIOS, ישנן שלוש דרכים שאתה יכול לנסות.

  1. אתחול המחשב. כאשר אתה רואה את מסך לוגו ההפעלה, לחץ על CTRL + F10 ואז CTRL + F11 כדי להיכנס ל- BIOS. (זה עובד רק במחשב כלשהו וייתכן שתצטרך לנסות אותו כמה פעמים עד שתיכנס).
  2. אתחל את המחשב ואז לחץ על מקש F8, F9, F10 או Del כדי להיכנס ל- BIOS. לאחר מכן לחץ במהירות על מקש A כדי להציג את ההגדרות המתקדמות.
  3. ב- BIOS, לחץ על Fn + Tab שלוש פעמים.

אם אף אחת משלוש הדרכים, ההגדרות המתקדמות מוגדרות כנעולות על המחשב שלך על ידי היצרן שלך ואין דרך לפתוח אותה.


תשובה 2:

כרטיסיית הגדרות מתקדמות בכלי הגדרת ה- BIOS של לוח האם שלך, אם היא מוסתרת כברירת מחדל במחשב הנייד / המחשב הנייד שלך?

בחלק מהדגמים הניידים זה עובד:

  1. לחץ על מקש F10 כדי להיכנס ל- BIOS במהלך האתחול (או מה שהוא המקש הנכון)
  2. לחץ מיד על מקש A (עבור "מתקדם")

עבור כמה דגמים אחרים זה עובד:

אתחול ל- BIOS

לחץ שלוש פעמים על Fn + Tab

אתחל מחדש ל- BIOS