כיצד להתאים את הבלמים הקדמיים בקטנוע


תשובה 1:

בלם קומבי אינו אלא טכנולוגיה בה שני הבלמים פועלים (לא באותה מידה) כאשר לוחצים על אחד מהם. זאת על מנת להבטיח קצב פיגור אדיב ולשמור על איזון תקין (לגוף יש פחות נטייה להחליק הצידה כאשר שני הבלמים מופעלים).

קדמי: - הפעל את הבלם והדק (בהתאם לצורך שלך) את האום במכלול הבלמים בעזרת מפתח ברגים מתאים. באופן דומה, עשו זאת מאחור.


תשובה 2:

בקצה השני של חוט השבר, הדק את חוט השבירה על ידי לחיצה על הידית וסיבוב האום על החלק המושחל.

בצע את אותו הדבר על הגלגל הקדמי, אך, הדק אותו מעט על הגלגל הקדמי.