כיצד להתאים את ההגה על מכסחת ג'ון דיר


תשובה 1:

למכסחות אפסות בדרך כלל אין גלגלים. במקום זאת יש להם מצמדים נפרדים לכל גלגל הנעה ולגלגלים מול הסיפון. אם אתה נתקל בבעיית שפה כאן, עליך לפנות לסוחר ולקבל את המדריך עבור המכונה המעורבת.


תשובה 2:

אין הגה על אלה. הם נוהגים בדיוק כמו דחפור.

אם אתה זקוק למידע ספציפי בנושא זה, אני מציע להוריד מדריך הוראות של מכסחת אפס סיבוב.


תשובה 3:

אין הגה על מכסחת ג'ון דיר אפס. יש לי אחד.

RTFM (קרא את המדריך) כדי להתאים כל דבר עליו.