כיצד להתאים את הרגישות למגע ב


תשובה 1:

כן, אתה יכול לשנות את רגישות המגע של המסך (רק להפעיל או להשבית רגישות גבוהה) בטלפונים שלך.

עבור אל הגדרות -> תצוגה, או פשוט חפש רגישות מגע ואז הפעל או כבה אותה.