איך להכין כיתת נהגים בג'אווה - -


תשובה 1:

מחלקת אובייקטים קיימת ב- java.langpackage. כל מחלקה בג'אווה נגזרת באופן ישיר או עקיף ממחלקת האובייקטים. אם מחלקה אינה מרחיבה אף מחלקה אחרת, הרי שהיא מחלקת ילדים ישירה של אובייקט, ואם היא מרחיבה מחלקה אחרת, היא נגזרת בעקיפין. לכן שיטות המחלקה אובייקט זמינות לכל שיעורי Java. מכאן שכיתת אובייקט משמשת כשורש להיררכיית הירושה בכל תוכנית Java.