מה ההבדל בין "צבע" ל"צבע "ומתי להשתמש במי?


תשובה 1:

המשמעות של שתי המילים זהה. ההבדל היחיד הוא ש- "צבע" משמש באנגלית בריטית ואילו "צבע" משמש באנגלית אמריקאית.

כפי שאנחנו מהודו, מערכת החינוך שלנו מבוססת על אנגלית בריטית ולכן טוב להשתמש ב"צבע "ולא" בצבע "במיוחד במקומות פורמליים.


תשובה 2:

היי,

תודה על ה- A2A. הראשון משמש באנגלית של קווין, שמשמש בדרך כלל על ידי הודים, פרט לבריטים עצמם.

משתמשים בצבע באנגלית אמריקאית.

מכיוון שזה יותר הבדל בכתיבה, מילולית או בעל פה הם יישמעו אותו דבר. אז אל תדאגי לבלגן. :)

תוך כדי כתיבה זה תלוי בצורת האנגלית הנדרשת. אם עדיין יש לך ספקים דבק בצבע. עידו. : ד