מה ההבדל בין רווח ליעילות?


תשובה 1:

הרווח משמש בדרך כלל למדידת יחידה מסוימת (יכול להיות כמו מתח, זרם, מהירות, כוח, מומנט) במערכת בדרך כלל בין פלט לכניסה ואילו היעילות מתייחסת לפלט השימושי המיוצר בהקשר לתשומות הכוללות הנדרשות לפלט זה. להתרחש.

קח דוגמה לכל מערכת חשמל

רווח (כוח) = כוח פלט / כוח קלט

יעילות (כוח) = כוח פלט (נדרש או מבוקש או שימושי) / כוח קלט