מה ההבדל בין "עופרת" ל"טייר "בדיווח חדשות / עיתונות?


תשובה 1:

חזרה כאשר השתמשנו בסוג מתכת בהדפסה, רצועות עופרת הונחו בין השורות כדי להפריד ביניהן. אנחנו עדיין קוראים לזה "מוביל" (מבוטא "ledding") מתוך המסורת. (עובדה מהנה: יש עיתון אחד שאני יודע שהוא עדיין משתמש בסוג מתכת.)

מבחינה היסטורית, היה צורך להבדיל את תחילתו של סיפור מהמתכת, ולכן ה"לידים "באיות הבהירו לאיזה כוונתך. זה גם הבהיר כי אין להגדיר מילה זו לסוג. הכיתוב "hed" משמש לכותרות כדי להבהיר שז'רגון העיתונים ולא מילה שתוגדר בסוגיה.

ה"לידים "באיות כבר לא מבדילים חשיבות, אבל רבים מאיתנו אוחזים בזה מתוך המסורת.

תודה שביקשת ממני לענות.


תשובה 2:

שאלה: מה ההבדל בין "עופרת" ל"אנשים "בדיווחי חדשות / עיתונות?

"עופרת" מבוטאת בצליל e ארוך, היא פועל, שמשמעותו להנחות. "עופרת", שבולטת בצליל e קצר, היא שם עצם, כלומר אלמנט הטבלה המחזורית המסומן על ידי הסמל Pb ומשמש בעבר לייצור צינורות. ולמנוע מנועי בנזין לדפוק - אך לא להכניס אותם לעפרונות. זה גרפיט.

"Lede" הוא מונח עריכה להעתקה, כלומר המשפט הראשון או בדרך כלל מסכם משפט או שניים בסיפור חדשות, והוא איות שגוי מכוון של "עופרת (משפט))" כדי למנוע בלבול בקרב עורכי העתקים אחרים וחדר חדשות אחר וחדר הלחנות. עובדים האם המילה כפי שנכתבה על נייר עותק היא חלק מהסיפור או חלק מכיוון לסופרים או עורכים אחרים.


תשובה 3:

נראה שלליד הוא רק מוזר עיתונאי, דבר שעורכים שמרו על כתיב חלופי קודם של העופרת. סיבה אחת יכולה להיות הבלבול סביב ההגייה של "עופרת". זו המתכת, גם העופרת, כך שהילדים נמנעים מבלבול. אבל אני יכול להגיד לכם שכמורה נמאס לי לומר לתלמידים שהמתווה של עבר הפועל "להוביל" הוא "הוביל", ולא "עופרת".

ליד להוביל - מה ההבדל? הגדרת "Lede" - דקדוק


תשובה 4:

נראה שלליד הוא רק מוזר עיתונאי, דבר שעורכים שמרו על כתיב חלופי קודם של העופרת. סיבה אחת יכולה להיות הבלבול סביב ההגייה של "עופרת". זו המתכת, גם העופרת, כך שהילדים נמנעים מבלבול. אבל אני יכול להגיד לכם שכמורה נמאס לי לומר לתלמידים שהמתווה של עבר הפועל "להוביל" הוא "הוביל", ולא "עופרת".

ליד להוביל - מה ההבדל? הגדרת "Lede" - דקדוק